9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

tebligat Tag

Kaptan Hukuk Bürosu > Posts tagged "tebligat"

ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ İCRA MAHKEMESİNDEKİ TAHLİYE DAVASINDA MAHKEMECE RESEN DİKKATE ALINMAZ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/1849 Karar Numarası: 2018/48 Karar Tarihi: 17.01.2018 TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİNDE USULSÜZ TEBLİGAT - Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğ Edildiği - Ödeme Emri Tebliğ Usulsüzlüğünün İcra Mahkemesindeki Tahliye Davasında Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı Özeti: Temerrüt nedeniyle tahliye isteminde, ödeme emrinin tebliğine ilişkin usulsüzlük mahkemece re’sen dikkate alınamaz. Taraflar arasındaki “tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Çorum İcra (Hukuk) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.05.2013 gün ve 2013/212 E., 2013/368 K. sayılı kararın temyizen incelenmesinin davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesinin 14.11.2013 gün ve 2013/12675 E., 2013/15396 K. sayılı kararı ile, (…Dava, temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, tahliye talebinin...

Devamını Oku

AVUKATLARA ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

* Avukatlara elektronik tebligat zorunluluğu getirildi. 15.03.2018 gün ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 48. maddesi ile değiştirilen 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, baro levhasına yazılı avukatlara elektronik yolla tebligat yapılması zorunluluğu getirilmiştir. * Avukatın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak olan elektronik tebligat işlemi, PTT tarafından yürütülecektir. Bu düzenleme 01/01/2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Her avukatın kimlik numarasına göre oluşturulacak olan elektronik tebligat adresi, Barolar tarafından avukatlara teslim edilecek, teslim yapıldıktan sonra kullanım başlayacaktır. * 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı...

Devamını Oku