9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

ödeme emri Tag

Kaptan Hukuk Bürosu > Posts tagged "ödeme emri"

ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ İCRA MAHKEMESİNDEKİ TAHLİYE DAVASINDA MAHKEMECE RESEN DİKKATE ALINMAZ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/1849 Karar Numarası: 2018/48 Karar Tarihi: 17.01.2018 TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİNDE USULSÜZ TEBLİGAT - Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğ Edildiği - Ödeme Emri Tebliğ Usulsüzlüğünün İcra Mahkemesindeki Tahliye Davasında Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı Özeti: Temerrüt nedeniyle tahliye isteminde, ödeme emrinin tebliğine ilişkin usulsüzlük mahkemece re’sen dikkate alınamaz. Taraflar arasındaki “tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Çorum İcra (Hukuk) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.05.2013 gün ve 2013/212 E., 2013/368 K. sayılı kararın temyizen incelenmesinin davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesinin 14.11.2013 gün ve 2013/12675 E., 2013/15396 K. sayılı kararı ile, (…Dava, temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, tahliye talebinin...

Devamını Oku