9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

miras hukuku Tag

Kaptan Hukuk Bürosu > Posts tagged "miras hukuku"

TENKİSE TABİ TASARRUFLAR VE TENKİS DAVASI

  Tenkis, kanunun saklı paylı mirasçıların paylarını korumak amacıyla düzenlediği bir dava çeşididir. Açıkça anlaşılacağı üzere tenkis için saklı payın ihlali gerekmektedir. Tenkis davasının gündeme gelebilmesi için iki asli koşulun oluşması gerekir; Saklı payı olan mirasçının bulunması: Tenkis davasını açabilecek mirasçı, murisin her mirasçısı değil önceki makalemizde belirttiğimiz saklı paylı mirasçılardan biri olmalıdır.  https://kaptan-kaptan.av.tr/yasal-mirascilar-kimlerdir-sag-kalan-esin-mirasciligi-ve-terekedeki-payi-sakli-payli-mirascilar-ve-oranlari-miras-ortakligi-genel-hukumleri/ Tenkise tabi tasarruf olması: Tenkise tabi tasarruflar istisnaidir. Murisin her tasarrufu tenkise tabi değildir. Bu nedenle öncelikle hangi tasarrufların tenkise tabii olduğu belirlenmelidir. Tenkise Tabi Tasarruflar A) ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR Madde 560- Saklı paylarının karşılığını alamayan mirasçılar, mirasbırakanın tasarruf edebileceği kısmı aşan tasarruflarının tenkisini dava edebilirler. Ölüme bağlı tasarruflar, herhangi...

Devamını Oku

YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR – SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞI VE TEREKEDEKİ PAYI – SAKLI PAYLI MİRASÇILAR VE ORANLARI – MİRAS ORTAKLIĞI GENEL HÜKÜMLERİ

4721 sayılı Medeni Kanununda, ölenin mirasçıları için en genel olan Yasal Mirasçılar – İradi Mirasçılar ayrımı yapılmıştır. İradi mirasçılar, kısaca murisin ölüme bağlı tasarrufu ile atadığı mirasçısıdır. Diğer bir deyişle, muris ölüme bağlı tasarruf yapmaması halinde mirasçı sıfatı olmayan kişilerdir. Yasal mirasçılar ise kanun koyucunun belirlediği ve korunmalarında yarar görülen mirasçılardır. Murisin yakın hısımları ( kan-evlatlık bağı ) ve eşinden (evlilik bağı)oluşan bu mirasçılar medeni kanunumuzca derecelendirilmiştir: BİRİNCİ DERECEDEKİ MİRASÇILAR : Murise kan bağı bakımından en yakın kişiler olan ALTSOY ‘dur. Mirasbırakanın çocukları, birinci derece ve eşit olarak mirasçılardır. Murisin kendinden önce ölen çocuğu varsa, onun payı da halefiyet yoluyla kendi altsoyuna...

Devamını Oku