9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

icra Tag

Kaptan Hukuk Bürosu > Posts tagged "icra"

ÖDEME EMRİNİN USULSÜZ TEBLİĞİ İCRA MAHKEMESİNDEKİ TAHLİYE DAVASINDA MAHKEMECE RESEN DİKKATE ALINMAZ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/1849 Karar Numarası: 2018/48 Karar Tarihi: 17.01.2018 TEMERRÜT NEDENİYLE TAHLİYE İSTEMİNDE USULSÜZ TEBLİGAT - Ödeme Emrinin Usulsüz Tebliğ Edildiği - Ödeme Emri Tebliğ Usulsüzlüğünün İcra Mahkemesindeki Tahliye Davasında Mahkemece Resen Dikkate Alınamayacağı Özeti: Temerrüt nedeniyle tahliye isteminde, ödeme emrinin tebliğine ilişkin usulsüzlük mahkemece re’sen dikkate alınamaz. Taraflar arasındaki “tahliye” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Çorum İcra (Hukuk) Mahkemesince davanın reddine dair verilen 14.05.2013 gün ve 2013/212 E., 2013/368 K. sayılı kararın temyizen incelenmesinin davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 6. Hukuk Dairesinin 14.11.2013 gün ve 2013/12675 E., 2013/15396 K. sayılı kararı ile, (…Dava, temerrüt nedeniyle tahliye istemine ilişkindir. Mahkemece, tahliye talebinin...

Devamını Oku

EŞİN RIZASI OLMADAN YAPILAN İCRA KEFİLLİĞİ GEÇERSİZDİR

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2017/3271 Karar Numarası: 2017/5188 Karar Tarihi: 01.06.2017 TAAHHÜT TARİHİNDE EVLİ OLAN SANIĞIN EŞİNİN KEFALET İŞLEMİ ÖNCESİNDE VEYA İCRA KEFİLLİĞİ SIRASINDA RIZASININ ALINIP ALINMADIĞININ BELİRTİLMEDİĞİ Bu Nedenle Geçerli Bir Kefalet İşlemi Dolayısıyla Hukuken Geçerli Bir Ödeme Taahhüdünün Bulunmadığı - Taahhüdün Geçerli Olmadığı - Ödeme Taahhüdünü İhlal Suçunun Unsurlarının Oluşmadığı EŞ RIZASI ALINMADAN YAPILAN İCRA KEFİLLİĞİ Bu Durumda İcra Kefilliğinin Geçersiz Olacağı - Taahhüdü İhlal Suçunun Oluşmayacağı Özeti: Dosya içerisinde mevcut nüfus kaydına göre taahhüt tarihinde evli olan sanığın eşinin kefalet işlemi öncesinde veya icra kefilliği sırasında rızasının alınıp alınmadığının belirtilmemesi nedeniyle geçerli bir kefalet işlemi dolayısıyla hukuken geçerli bir ödeme taahhüdü bulunmadığından,...

Devamını Oku