9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

cmk Tag

Kaptan Hukuk Bürosu > Posts tagged "cmk"

25.08.2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 694 sayılı KHK ile İcra İflas Kanunu, Ceza Kanunu, CMK, HMK, Ticaret Kanunu vs kanunlarda değişiklik yapıldı.

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. MADDE 1 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Teröristle mücadelede görev alan güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının, bu görevlerin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda müdafi olarak belirlediği en fazla üç avukatın ücreti İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten valilikler tarafından karşılanır. Güvenlik korucuları ile gönüllü güvenlik korucularının avukatlık ücretinin ödeme usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.” MADDE 2 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı...

Devamını Oku

05.08.2017 TARİHLİ ve 30145 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 7035 SAYILI KANUN VE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER

5.08.2017 tarihli ve 30145 sayılı Resmi Gazete ile CMK ve HMK da kapsamlı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikleri incelemekte hukukçular için yarar vardır. Aşağıda ilk önce 7035 sayılı kanun ibraz edilecek daha sonra değişikliklerin önemli olanları incelenecektir. Kanun No. 7035 Kabul Tarihi: 20/7/2017 MADDE 1- 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3/B maddesinin başlığı “Bölge idare mahkemesi başkanı, daire başkanları ve üyelerinin görevleri:” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının başına “1.” ibaresi, aynı fıkranın (f) bendine “denetlemek” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya denetletmek, personelden kendisine doğrudan bağlı olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen...

Devamını Oku