9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

Sanığın “Kendini ispatla, ya sen kendin intihar edeceksin, ya da ben seni döve döve öldüreceğim” Sözlerinden Sonra Maktulenin İntihar Etmesi Halinde Sanığın Eylemi İntihara Teşvik Niteliğindedir

Kaptan Hukuk Bürosu > YARGITAY KARARLARI  > Sanığın “Kendini ispatla, ya sen kendin intihar edeceksin, ya da ben seni döve döve öldüreceğim” Sözlerinden Sonra Maktulenin İntihar Etmesi Halinde Sanığın Eylemi İntihara Teşvik Niteliğindedir

Sanığın “Kendini ispatla, ya sen kendin intihar edeceksin, ya da ben seni döve döve öldüreceğim” Sözlerinden Sonra Maktulenin İntihar Etmesi Halinde Sanığın Eylemi İntihara Teşvik Niteliğindedir

YARGITAY

1. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2019/3668

Karar Numarası: 2020/166

Karar Tarihi: 20.01.2020

İNTİHARA TEŞVİK SUÇUNUN OLUŞMASI – Sanığın Kızı Maktulenin Cep Telefonu İle Yaptığı Görüşmelerden Şüphelenerek, Kızından Cep Telefonunu Kendisine Vermesini İstediği- Maktulenin Cep Telefonunu Vermeden Önce Silme İşlemi Yapması Üzerine Kendisini Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Nitelikte Darp Ettiği – “Kendini İspatla, ya Sen Kendin İntihar Edeceksin, ya da Ben Seni Döve Döve Öldüreceğim” Diye Söyleyip Evden Ayrıldığı – Bir Süre Sonra Maktulenin Av Tüfeğiyle Kendisini Vurarak İntihar Ettiği – Sanığın Eyleminin Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle İntihara Mecbur Etme Niteliğinde Olmayıp İntihara Teşvik Niteliğinde Olduğu

ÖZETİ: Sanığın kızı maktulenin cep telefonu ile yaptığı görüşmelerden şüphelenerek, kızından cep telefonunu kendisine vermesini istediği, maktulenin cep telefonunu vermeden önce silme işlemi yapması üzerine kendisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte darp ettikten sonra “kendini ispatla, ya sen kendin intihar edeceksin, ya da ben seni döve döve öldüreceğim” diye söyleyip evden ayrıldığı, bir süre sonra maktulenin av tüfeğiyle kendisini vurarak intihar ettiği olayda, sanığın olay öncesi maktuleye karşı sarf etmiş olduğu sözlerin içeriği dikkate alındığında, sanığın eyleminin cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur etme niteliğinde olmayıp intihara teşvik niteliğinde olduğu ve bu suçtan hüküm kurulması gerekmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Sanık … hakkında maktul …’a yönelik kasten öldürme suçundan TCK’nin 82/1-d ve 62. maddeleri uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik olarak sanık müdafileri ile katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunulması üzerine, istinaf başvurularının esastan reddine ilişkin Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 21.12.2018 gün ve 2018/4233 esas, 2018/3058 sayılı kararında bozma nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan; sanık müdafiinin, eksik incelemeye, katılan Bakanlık vekilinin, takdiri indirim maddesinin uygulanmaması gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

Oluşa ve dosya kapsamına göre; sanığın kızı maktulenin cep telefonu ile yaptığı görüşmelerden şüphelenerek, kızından cep telefonunu kendisine vermesini istediği, maktulenin cep telefonunu vermeden önce silme işlemi yapması üzerine kendisini basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte darp ettikten sonra “kendini ispatla, ya sen kendin intihar edeceksin, ya da ben seni döve döve öldüreceğim” diye söyleyip evden ayrıldığı, bir süre sonra maktulenin av tüfeğiyle kendisini vurarak intihar ettiği olayda, sanığın olay öncesi maktuleye karşı sarf etmiş olduğu sözlerin içeriği dikkate alındığında, sanığın eyleminin TCK’nin 87/4-son maddesindeki cebir veya tehdit kullanmak suretiyle intihara mecbur etme niteliğinde olmayıp TCK’nin 84/3 maddesindeki intihara teşvik niteliğinde olduğu ve bu suçtan hüküm kurulması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini,

Bozmayı gerektirmiş olup; sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmekle, tebliğnamedeki düşünceye aykırı olarak, hükmün 5271 sayılı CMK’nin 302/2. maddesi uyarınca BOZULMASINA, sanık hakkında tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanık müdafiinin tahliye talebinin reddine, aynı Kanunun 304/2-a maddesi uyarınca dosyanın Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na TEVDİİNE, 20/01/2020 gününde oy birliği ile karar verildi.

No Comments

Leave a Comment