9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

YARGITAY KARARLARI

Kaptan Hukuk Bürosu > YARGITAY KARARLARI

İŞ KOŞULLARI DEĞİŞEN İŞÇİNİN SEKİZ AY KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ ZIMNEN KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/18207 Karar Numarası: 2020/6369 Karar Tarihi: 24.06.2020 İŞ KOŞULLARI DEĞİŞEN İŞÇİNİN SEKİZ AY KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ ZIMNEN KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ - Davacı İşçi Davalı Bankanın Genel Müdürlük İşyerinde Çalışırken Önce Levent Şubesinde Görevlendirildiği - 3 Ay Kadar Sonra Bu Defa Avcılar Şubesinde Çalışmak Üzere Görev Değişikliği Yapıldığı - Dosya Kapsamı ve Özellikle Her İki Taraf Tanık Anlatımlarına Göre Genel Müdürlük İşyerinde İşyerine Gidiş Gelişlerde Servis İmkanı Olduğu Halde, Şube İşyerlerinde Servis Sağlanmadığı - Yol Parası da Ödenmediği - Çalışma Koşullarının Davacı Aleyhine Değiştirildiğinin Anlaşıldığı - İşçinin Değişiklik Sonrasında 8 Ay Kadar Çalışmaya Devam Etmesinin Değişikliği Zımni...

Devamını Oku

ALACAK BORÇ İLİŞKİLERİNDE MAİL YAZIŞMALARI BELGE NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/1014 Karar Numarası: 2020/4488 Karar Tarihi: 10.06.2020 VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİNDE MAİL YAZIŞMALARININ NİTELİĞİ - Bilirkişi Raporunda; Taraflar Arasında Yazılı Bir Ücret Sözleşmesi Bulunmadığı Tespiti İle Vekalet Ücretinin Hesaplandığı - Avukat Tarafından Davacıya Gönderilen Mail Yazışmasında; Açılacak Dava İle İlgili Masraf ve Ücret Dökümü Yapıldığı - Kalan Bakiye Açıklanırken İtiraz Dilekçesi Yazılmasının Sonrasında Ödenen Miktarın da Açıklandığı - Belirtilen Mail Yazışmasının Mahkemece Değerlendirilmediği - Uyuşmazlık Konusu Vakıaları İspata Elverişli Yazılı veya Basılı Metin, Senet, Çizim, Plan, Kroki, Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler İle Elektronik Ortamdaki Veriler ve...

Devamını Oku

Sanığın “Kendini ispatla, ya sen kendin intihar edeceksin, ya da ben seni döve döve öldüreceğim” Sözlerinden Sonra Maktulenin İntihar Etmesi Halinde Sanığın Eylemi İntihara Teşvik Niteliğindedir

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2019/3668 Karar Numarası: 2020/166 Karar Tarihi: 20.01.2020 İNTİHARA TEŞVİK SUÇUNUN OLUŞMASI - Sanığın Kızı Maktulenin Cep Telefonu İle Yaptığı Görüşmelerden Şüphelenerek, Kızından Cep Telefonunu Kendisine Vermesini İstediği- Maktulenin Cep Telefonunu Vermeden Önce Silme İşlemi Yapması Üzerine Kendisini Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Nitelikte Darp Ettiği - “Kendini İspatla, ya Sen Kendin İntihar Edeceksin, ya da Ben Seni Döve Döve Öldüreceğim” Diye Söyleyip Evden Ayrıldığı - Bir Süre Sonra Maktulenin Av Tüfeğiyle Kendisini Vurarak İntihar Ettiği - Sanığın Eyleminin Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle İntihara Mecbur Etme Niteliğinde Olmayıp İntihara Teşvik Niteliğinde Olduğu ÖZETİ: Sanığın kızı maktulenin cep telefonu ile yaptığı...

Devamını Oku

KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI BİR PLANLAMA İLE GERÇEKLEŞİRSE SES KAYDI YASAK KANIT NİTELİĞİNDEDİR

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2017/21973 Karar Numarası: 2019/3037 Karar Tarihi: 26.02.2019 KİŞİLERİN YALNIZCA HUKUKA VE YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE KAYDEDİLEN SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ BULUNDUĞU - Bir Kişinin Yaptığı Görüşmenin Gizlice Kaydedilmesi Hukuka Aykırı Olduğundan, Delil Olarak Değerlendirilemeyeceği - Kişinin Kendisine Karşı İşlenmekte Olan Bir Suçla İlgili Olarak, Bir Daha Kanıt Elde Etme Olanağının Bulunmadığı ve Yetkili Makamlara Başvurma İmkanının Olmadığı Ani Gelişen Durumlarda Karşı Tarafla Yaptığı Konuşmaları Kayda Alması Halinin Hukuka Uygun Olduğu - Aksi Takdirde Kanıtların Kaybolması ve Bir Daha Elde Edilememesinin Söz Konusu Olacağı SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ORGANLARININ HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE ETTİKLERİ DELİLLERİN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI - Katılanın Sanığı...

Devamını Oku

Havayolu İle Seyahatte Bagajın Geç Teslim Edilmesi Nedeniyle Davacının Üzüntüsünü Hafifletmeye Yeter Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/1976 Karar Numarası: 2019/81 Karar Tarihi: 07.02.2019 HAVA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – Davacının Havayolu İle Seyahat Sonunda İçerisinde İş Giysileri, Sunum Notları Ve Kumaş Numunelerinin Bulunduğu Bavulun Kaybolduğu - Bavulun Kendisine Ertesi Gün Teslim Edileceğinin Söylendiği - Randevusunu Bir Gün Sonraya Erteletmesine Rağmen, Bavulunun Bu Sürede Teslim Edilmediği - Toplantıyı Yapamadan Türkiye’ye Dönmek Zorunda Kalındığı – Bavulunun Türkiye’ye Döndükten Sonra Gecikmeli Olarak Teslim Edildiği - Davacının Kendi Meslekî Kariyeri Ve Pazarlama Müdürü Olduğu Şirket İçin Önem Arz Eden Seyahati Amacına Ulaşmadığı -  Aynı Şirketten Yeniden Randevu Alıp İş Anlaşması Yapması İhtimalinin Belirsizleştiği - Davacının Meslekî İtibarını...

Devamını Oku

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu “Kısmî Islahla Faiz Talebi Belirtilmeksizin Arttırılması Hâlinde, Arttırılan Miktar Bakımından Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedileceği”ne Karar Verdi

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/8 Karar Numarası: 2019/3 Karar Tarihi: 24.05.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30901 Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2019 KISMİ DAVADA, DAVA KONUSU MİKTARIN ISLAHLA FAİZ TALEBİ BELİRTİLMEKSİZİN ARTIRILMASI HALİNDE, ARTIRILAN MİKTAR BAKIMINDAN DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ TALEBİNE BAĞLI OLARAK FAİZE HÜKMEDİLECEĞİ - Belirsiz Alacak Davası İle Kısmî Davanın Açılma Ve Görülme Koşulları Birbirinden Farklı Olduğu -Belirsiz Alacağın Belirsiz Alacak Ve/Veya Tespit Davası Ya Da Kısmî Davaya Konu Edilmesinin Mümkün Olduğu - Belirli Ya Da Belirlenebilir Alacağın Belirsiz Alacak Ve/Veya Tespit Davasına Konu Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Kısmî Dava Dilekçesinde Faiz İstemi Mevcut İse, Kısmî Islah İle Arttırılan Alacak Miktarı İçin De Dava Dilekçesindeki...

Devamını Oku

İcra Dairelerinde Mavi Renkli Zarf Bulunmaması Halinde, Beyaz Renkli Zarfa Usulüne Uygun Şekilde Şerhin Yazılması Halinde, Salt Zarfın Beyaz Renkli Olması Nedeniyle Usulsüz Olduğu Sonucuna Varılamayacağına İlişkin Yargıtay Kararı

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/6004 Karar Numarası: 2019/8960 Karar Tarihi: 23.05.2019 TEBLİGATIN AÇIK MAVİ ZARFLA YAPILMASININ ARANMASI AŞIRI ŞEKİLCİLİK OLUP TEBLİGATIN KABULÜ GEREKTİĞİ - Şikayete Konu Tebligatta, Kanun ve Yönetmeliğe Uygun Olacak Şekilde Yapıldığı - Tebligatın Açık Mavi Zarfla Yapılmasının Aranmasının İse, Aşırı Şekilcilik Olduğu - İcra Dairelerinde Mavi Renkli Zarf Bulunmaması Halinde, Beyaz Renkli Zarfa Usulüne Uygun Şekilde Şerhin Yazılması Halinde, Salt Zarfın Beyaz Renkli Olması Nedeniyle Usulsüz Olduğu Sonucuna Varılamayacağı - Şikayetçinin İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine Karar Verilmesi Gerektiği Özeti: Şikayetçi ipotek borçlusunun satış ilanının usulsüz tebliğ edildiğini ileri sürerek ihalenin feshini isteminde; şikayete konu tebligatta, kanun ve yönetmeliğe uygun olacak şekilde,...

Devamını Oku

YILLIK İZİN TALEP EDEN İŞÇİYE İZİN VERİP VERMEME VE İZİN KULLANACAĞI ZAMANI BELİRLEMENİN İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA BULUNDUĞU

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2015/34993 Karar Numarası: 2019/2773 Karar Tarihi: 05.02.2019 YILLIK İZİN TALEP EDEN İŞÇİYE İZİN VERİP VERMEME VE İZİN KULLANACAĞI ZAMANI BELİRLEMENİN İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI KAPSAMINDA BULUNDUĞU – İşçinin Altı Aylık Ücretsiz İzninin Bitimi Sonrasında Bu Defa İşverene Müracaatı İle Ondört Günlük Ücretli Yıllık İzin Hakkını Kullanma Talebinde Bulunduğu İşveren İşçinin Yıllık İzne Ayrılma Talebini Kabul Etmediği Halde Davacı İşe Başlamadığı -İşverenin Yıllık İzin Talebi Uygun Görülmediği Halde İşe Başlamayan İşçiyi Devamsızlık Gerekçesi İle İşten Çıkarttığı - Doğum Sonrasında Yasal Ücretli İzin Hakkını Kullanıp, Üzerine Altı Ay Ücretsiz İzin Kullanan İşçiye Talep Ettiği Ondört Günlük Yıllık İznin Kullandırılmamasında İşverenin Bu Konudaki...

Devamını Oku

BİR TARAF, DAVA AÇILDIĞI ANDAKİ MEVZUATA VEYA İÇTİHAT DURUMUNA GÖRE DAVASINDA VEYA SAVUNMASINDA HAKLI OLUP DA, DAVA AÇILDIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ BİR KANUN HÜKMÜ VEYA YENİ BİR İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI GEREĞİNCE DAVADA HAKSIZ ÇIKMIŞ OLMASI HALİNDE, YARGILAMA GİDERLERİNE MAHKUM EDİLEMEZ

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/16702 Karar Numarası: 2019/4885 Karar Tarihi: 23.05.2019 ELEKTRİK ABONELERİNDEN TAHSİL EDİLEN; KAYIP KAÇAK BEDELLERİNİN İADESİ İSTEMİNDE DAVANIN KONUSUZ KALMASI – Kayıp Kaçak, Sayaç Okuma, Dağıtım, Perakende Hizmet ve İletim Bedeli Uygulamasının Epdk Kararları ve Tebliğleri Çerçevesinde Uygulama Arz Eden Kanunlar ve İkincil Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Epdk Tarafından Belirlenerek Uygulandığı Her Davanın Açıldığı Tarihteki Fiili ve Hukuki Sebeplere İlişkin Koşullara Göre Hükme Bağlandığı - Dava Açıldıktan Sonra Meydana Gelen Bir Olay Nedeniyle Dava Konusunun Ortadan Kalkması ve Tarafların, Davanın Esası Hakkında Karar Verilmesinde Hukuki Yararının Kalmaması Gibi Hallerde İşin Esası Hakkında İnfaz Kabiliyeti Olan Bir Hüküm Kurulmadığı - Enerji Piyasası...

Devamını Oku

İcra Mahkemesine Yapılan Şikayet HMK Anlamında Bir Dava Olmadığından Islah Müessesesi Uygulanamaz

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2018/5648 Karar Numarası: 2019/3477 Karar Tarihi: 04.03.2019 İCRA MAHKEMESİNE YAPILAN ŞİKAYET HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ANLAMINDA BİR DAVA OLMADIĞINDAN ISLAH MÜESSESESİ UYGULANAMAZ - İcra Mahkemesince Verilen Kararlar Kanuni İstisnalar Dışında Kesin Hüküm Teşkil Etmemektedir -  Hakim Tarafların Talep Sonuçlarıyla Bağlıdır; Ondan Fazlasına Veya Başka Bir Şeye Karar Veremez. Duruma Göre, Talep Sonucundan Daha Azına Karar Verebilir - Hesaba İlişkin İtiraz Sonucu Verilen Karar Kesin Hüküm Teşkil Etmeyip Ek Bilirkişi Raporundan Sonra Islahla Taleplerin Artırılması Mümkün Değildir ÖZETİ: İcra mahkemesince verilen kararlar kanuni istisnalar dışında kesin hüküm teşkil etmemektedir. Yine icra mahkemesine yapılan şikayet HMK anlamında bir dava olmadığından ıslah müessesesi uygulanamaz....

Devamını Oku