9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

YARGITAY KARARLARI

Kaptan Hukuk Bürosu > YARGITAY KARARLARI

MAZERETTE DURUŞMA GÜNÜNÜN UYAP ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEĞİ BEYAN EDİLSE BİLE DAVACI VEKİLİNE YENİ DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞ EDİLMEDEN BİR SONRAKİ DURUŞMAYA KATILMAMASI NEDENİYLE DOSYANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLEMEZ

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2020/3209 K. 2020/7935 T. 30.12.2020 DAVA : Dava, ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, uyulan bozma ilâmı sonrası davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ...

Devamını Oku

AVUKATIN UYAP’TAN İCRA DOSYASINA VEKÂLET SUNMASININ DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/11629 Karar Numarası: 2020/3376 Karar Tarihi: 01.06.2020 AVUKATIN UYAP’TAN İCRA DOSYASINA VEKÂLET SUNMASININ DAVA AÇMA SÜRESİNİ BAŞLATACAĞI - Borçluya Tebliğ Edilen Ödeme Emri Tebliğ Mazbatasının İncelenmesi İle; Haber Bırakılan Komşunun Kim Olduğuna Dair Hiçbir Bilgi Bulunmadığı - Söz Konusu Tebligatın Bu Hali İle Tebligat Kanunu İle Tebligat Yönetmeliği Hükümlerine Uygun Yapılmadığından Usulsüz Olduğu - UYAP Sorgu Sisteminden Yapılan İncelemede İse; Borçlu Vekili Avukatın Takip Dosyasına Vekaletname Sunarak,  Vekaletnameyi Aynı Tarihte Harçlandırdığı - İcra Müdürlüğü Tarafından Vekaletnamenin Üç Gün Sonra Onaylandığı - Bu Tarihten İtibaren Borçlu Vekilinin Uyap Sorgu Sisteminde Bulunan Tüm Evraklara Erişim İmkanı Elde Ettiği - İtirazın İse...

Devamını Oku

İTİRAZIN İPTALİ DAVALARINDA DAVA DİLEKÇESİ DAVALI ASİLE TEBLİĞ EDİLMESİ GEREKİR

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2020/3479 K. 2020/5077 T. 16.11.2020 DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce bozmaya uyularak verilen 17/12/2018 tarih ve 2016/147-2018/1365 Sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesinin davalı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ...

Devamını Oku

İŞ KOŞULLARI DEĞİŞEN İŞÇİNİN SEKİZ AY KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ ZIMNEN KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/18207 Karar Numarası: 2020/6369 Karar Tarihi: 24.06.2020 İŞ KOŞULLARI DEĞİŞEN İŞÇİNİN SEKİZ AY KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM ETMESİNİN DEĞİŞİKLİĞİ ZIMNEN KABUL ETTİĞİ ANLAMINA GELMEYECEĞİ - Davacı İşçi Davalı Bankanın Genel Müdürlük İşyerinde Çalışırken Önce Levent Şubesinde Görevlendirildiği - 3 Ay Kadar Sonra Bu Defa Avcılar Şubesinde Çalışmak Üzere Görev Değişikliği Yapıldığı - Dosya Kapsamı ve Özellikle Her İki Taraf Tanık Anlatımlarına Göre Genel Müdürlük İşyerinde İşyerine Gidiş Gelişlerde Servis İmkanı Olduğu Halde, Şube İşyerlerinde Servis Sağlanmadığı - Yol Parası da Ödenmediği - Çalışma Koşullarının Davacı Aleyhine Değiştirildiğinin Anlaşıldığı - İşçinin Değişiklik Sonrasında 8 Ay Kadar Çalışmaya Devam Etmesinin Değişikliği Zımni...

Devamını Oku

ALACAK BORÇ İLİŞKİLERİNDE MAİL YAZIŞMALARI BELGE NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2017/1014 Karar Numarası: 2020/4488 Karar Tarihi: 10.06.2020 VEKALET ÜCRETİ ALACAĞININ TAHSİLİ AMACIYLA BAŞLATILAN İCRA TAKİBİ NEDENİYLE BORÇLU OLUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİNDE MAİL YAZIŞMALARININ NİTELİĞİ - Bilirkişi Raporunda; Taraflar Arasında Yazılı Bir Ücret Sözleşmesi Bulunmadığı Tespiti İle Vekalet Ücretinin Hesaplandığı - Avukat Tarafından Davacıya Gönderilen Mail Yazışmasında; Açılacak Dava İle İlgili Masraf ve Ücret Dökümü Yapıldığı - Kalan Bakiye Açıklanırken İtiraz Dilekçesi Yazılmasının Sonrasında Ödenen Miktarın da Açıklandığı - Belirtilen Mail Yazışmasının Mahkemece Değerlendirilmediği - Uyuşmazlık Konusu Vakıaları İspata Elverişli Yazılı veya Basılı Metin, Senet, Çizim, Plan, Kroki, Fotoğraf, Film, Görüntü veya Ses Kaydı Gibi Veriler İle Elektronik Ortamdaki Veriler ve...

Devamını Oku

Sanığın “Kendini ispatla, ya sen kendin intihar edeceksin, ya da ben seni döve döve öldüreceğim” Sözlerinden Sonra Maktulenin İntihar Etmesi Halinde Sanığın Eylemi İntihara Teşvik Niteliğindedir

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2019/3668 Karar Numarası: 2020/166 Karar Tarihi: 20.01.2020 İNTİHARA TEŞVİK SUÇUNUN OLUŞMASI - Sanığın Kızı Maktulenin Cep Telefonu İle Yaptığı Görüşmelerden Şüphelenerek, Kızından Cep Telefonunu Kendisine Vermesini İstediği- Maktulenin Cep Telefonunu Vermeden Önce Silme İşlemi Yapması Üzerine Kendisini Basit Tıbbi Müdahale İle Giderilebilecek Nitelikte Darp Ettiği - “Kendini İspatla, ya Sen Kendin İntihar Edeceksin, ya da Ben Seni Döve Döve Öldüreceğim” Diye Söyleyip Evden Ayrıldığı - Bir Süre Sonra Maktulenin Av Tüfeğiyle Kendisini Vurarak İntihar Ettiği - Sanığın Eyleminin Cebir veya Tehdit Kullanmak Suretiyle İntihara Mecbur Etme Niteliğinde Olmayıp İntihara Teşvik Niteliğinde Olduğu ÖZETİ: Sanığın kızı maktulenin cep telefonu ile yaptığı...

Devamını Oku

KONUŞMALARIN KAYDA ALINMASI BİR PLANLAMA İLE GERÇEKLEŞİRSE SES KAYDI YASAK KANIT NİTELİĞİNDEDİR

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2017/21973 Karar Numarası: 2019/3037 Karar Tarihi: 26.02.2019 KİŞİLERİN YALNIZCA HUKUKA VE YÖNTEMİNE UYGUN BİÇİMDE KAYDEDİLEN SES VE GÖRÜNTÜ KAYITLARININ DELİL NİTELİĞİ BULUNDUĞU - Bir Kişinin Yaptığı Görüşmenin Gizlice Kaydedilmesi Hukuka Aykırı Olduğundan, Delil Olarak Değerlendirilemeyeceği - Kişinin Kendisine Karşı İşlenmekte Olan Bir Suçla İlgili Olarak, Bir Daha Kanıt Elde Etme Olanağının Bulunmadığı ve Yetkili Makamlara Başvurma İmkanının Olmadığı Ani Gelişen Durumlarda Karşı Tarafla Yaptığı Konuşmaları Kayda Alması Halinin Hukuka Uygun Olduğu - Aksi Takdirde Kanıtların Kaybolması ve Bir Daha Elde Edilememesinin Söz Konusu Olacağı SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA ORGANLARININ HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ELDE ETTİKLERİ DELİLLERİN HÜKME ESAS ALINAMAYACAĞI - Katılanın Sanığı...

Devamını Oku

Havayolu İle Seyahatte Bagajın Geç Teslim Edilmesi Nedeniyle Davacının Üzüntüsünü Hafifletmeye Yeter Miktarda Manevi Tazminata Hükmedilmesi Gerekir.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/1976 Karar Numarası: 2019/81 Karar Tarihi: 07.02.2019 HAVA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ – Davacının Havayolu İle Seyahat Sonunda İçerisinde İş Giysileri, Sunum Notları Ve Kumaş Numunelerinin Bulunduğu Bavulun Kaybolduğu - Bavulun Kendisine Ertesi Gün Teslim Edileceğinin Söylendiği - Randevusunu Bir Gün Sonraya Erteletmesine Rağmen, Bavulunun Bu Sürede Teslim Edilmediği - Toplantıyı Yapamadan Türkiye’ye Dönmek Zorunda Kalındığı – Bavulunun Türkiye’ye Döndükten Sonra Gecikmeli Olarak Teslim Edildiği - Davacının Kendi Meslekî Kariyeri Ve Pazarlama Müdürü Olduğu Şirket İçin Önem Arz Eden Seyahati Amacına Ulaşmadığı -  Aynı Şirketten Yeniden Randevu Alıp İş Anlaşması Yapması İhtimalinin Belirsizleştiği - Davacının Meslekî İtibarını...

Devamını Oku

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu “Kısmî Islahla Faiz Talebi Belirtilmeksizin Arttırılması Hâlinde, Arttırılan Miktar Bakımından Dava Dilekçesindeki Faiz Talebine Bağlı Olarak Faize Hükmedileceği”ne Karar Verdi

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/8 Karar Numarası: 2019/3 Karar Tarihi: 24.05.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30901 Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2019 KISMİ DAVADA, DAVA KONUSU MİKTARIN ISLAHLA FAİZ TALEBİ BELİRTİLMEKSİZİN ARTIRILMASI HALİNDE, ARTIRILAN MİKTAR BAKIMINDAN DAVA DİLEKÇESİNDEKİ FAİZ TALEBİNE BAĞLI OLARAK FAİZE HÜKMEDİLECEĞİ - Belirsiz Alacak Davası İle Kısmî Davanın Açılma Ve Görülme Koşulları Birbirinden Farklı Olduğu -Belirsiz Alacağın Belirsiz Alacak Ve/Veya Tespit Davası Ya Da Kısmî Davaya Konu Edilmesinin Mümkün Olduğu - Belirli Ya Da Belirlenebilir Alacağın Belirsiz Alacak Ve/Veya Tespit Davasına Konu Edilmesinin Mümkün Olmadığı - Kısmî Dava Dilekçesinde Faiz İstemi Mevcut İse, Kısmî Islah İle Arttırılan Alacak Miktarı İçin De Dava Dilekçesindeki...

Devamını Oku