9:00 - 17:00

 Çalışma Saatlerimiz Ptesi-Cuma

0312 427 74 49

Bizi Arayabilirsiniz.


 

Genel

Kaptan Hukuk Bürosu > Genel (Page 2)

ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİKTEN SONRA TEKRAR ŞİKAYETÇİ OLUNAMAYACAĞINA İLİŞKİN KARAR

YARGITAY 12. CEZA DAİRESİ Esas Numarası: 2019/1079 Karar Numarası: 2020/1071 Karar Tarihi: 04.02.2020 ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİKTEN SONRA TEKRAR ŞİKAYETÇİ OLUNAMAYACAĞI -Sanığın Üzerine Atılı Taksirle Yaralama Suçunun Soruşturulmasının ve Kovuşturulmasının Şikayete Bağlı Olduğu - Kaza Neticesinde Yaralanan Mağdurun Zorunlu Vekil Eşliğinde Kollukça Alınan Beyanında Şikayetçi Olmadığını Belirttiği - Aynı Gün Tekrar Kolluğa Gelerek Şikayetçi Olduğunu Belirttiği - Ancak Şikayetten Vazgeçmeden Sonra Tekrar Şikayetçi Olmanın Hukuki Sonuç Doğurmayacağı - Olayda Bilinçli Taksir Halininde de Bulunmadığı - Sanık Hakkındaki Kamu Davasının Şikayet Yokluğu Sebebiyle Düşmesine Karar Verilmesi Gerektiği ÖZETİ: Sanığın üzerine atılı taksirle yaralama suçunun Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre soruşturulmasının ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu, kaza neticesinde yaralanan...

Devamını Oku

BİR TARAFIN TÜKETİCİ OLDUĞU DAVALAR, TİCARİ DAVA SAYILMAYACAĞINDAN DAVA ŞARTI ARABULUCULUK KAPSAMINA GİRMEZ

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2020/1167 Karar Numarası: 2020/5321 Karar Tarihi: 25.06.2020 BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN İCRA TAKİBİNDE İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - Davalıların Murisinin Kullandığı Kredi Sebebiyle Hayat Sigortası Düzenlendiği - Sigorta Poliçesindeki Tazminat Üzerinde Bankanın Rehin Hakkı Olacağının Taraflarca Kabul Edildiği - Murisin Sigorta Poliçesi Dönemi İçinde Vefat Ettiği - Banka Vekili Tarafından Sigorta Şirketine Kredi Borcunun Sigorta Teminatından Karşılanması İçin Müracaat Edildiği - Ancak Davalının Kanser Hastalığını Gizlemesi Sebebiyle Herhangi Bir Ödeme Yapılmadığının Bildirildiği -  Bankanın İlgili Sigorta Şirketi Aleyhine Hukuki Yollara Başvurmadığı - Bu Yolları Tüketmeden Davalı Mirasçılara Başvurarak Doğrudan Doğruya İcra Takibi Başlattığı - Bu Nedenle İlk Derece Mahkemesince Vaktinden...

Devamını Oku

KOOPERATİFİN ÜÇ YIL ÜST ÜSTE GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPAMAMASI, KOOPERATİFİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERME SEBEBİDİR

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/9202 Karar Numarası: 2020/888 Karar Tarihi: 12.02.2020 KOOPERATİFİN ÜÇ YIL ÜST ÜSTE GENEL KURUL TOPLANTISINI YAPAMAMASI NEDENİYLE KENDİLİĞİNDEN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ İSTEMİ – Kooperatifin Üç Yıl Üst Üste Genel Kurul Toplantısını Yapamadığı - Davanın Kabulü Gerektiği - Ticaret Sicil Memurluğunda Kayıtlı Kooperatifin Tasfiye Ve Feshi Gerektiği ÖZETİ: Kooperatifin üç yıl üst üste genel kurul toplantısını yapamadığı anlaşıldığı gerekçesiyle, davanın kabulüne, Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı köy sulama kooperatifinin tasfiye ve feshine, tasfiye memuru olarak mali müşavir bilirkişinin atanmasına, şimdilik tasfiye avansının davacı vekilince yatırılmasına karar verilmiştir. Taraflar arasındaki dernek davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen...

Devamını Oku

FATURA TEK BAŞINA ALACAĞIN VARLIĞINA DELİL TEŞKİL ETMEZ

T.C. YARGITAY HUKUK DAİRESİ 2017/8713 2020/1330 5.2.2020 DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, davalı belediyenin yaptığı ihale sonucunda teslim edilen 24480 adet kilitli parke taşı bedeli için 05/02/2009 tarih ve 68288 numaralı fatura düzenlendiğini, 13/02/2009 tarih ve 68289 numaralı faturanın ise yine belediyeye teslim edilen 274 ton ince kum bedeli karşılığı düzenlendiğini, ihale ödemelerinden büyük kısmının yapıldığını, fakat bu faturaların ödemelerinin yapılmadığını, tahsili amacıyla davalı borçlu hakkında başlattığı icra takibine itiraz eden davalının itirazının...

Devamını Oku

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİNDE AVUKATIN ÇANTASININ ARANMASI VE AVUKATLIK KİMLİĞİNİN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLECEĞİ

STANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ 9. İDARE DAVA DAİRESİ Esas Numarası: 2020/229 Karar Numarası: 2020/648 Karar Tarihi: 03.07.2020 EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİNDE AVUKATIN ÇANTASININ ARANMASI VE AVUKATLIK KİMLİĞİNİN FOTOĞRAFININ ÇEKİLMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLECEĞİ - Müdafilik Görevini Yapmak İçin Geldiği Emniyet Müdürlüğü Girişinde Yanında Müvekkilinin Eşi Bulunduğu Sırada Polis Memuru Tarafından Avukatın Çantasının Arandığı ve Avukatlık Kimliğinin Fotoğrafının Çekildiği - Avukatın Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali Dışında Çantasının, Aracının, Ofisinin Kanunda Belirtilen Özel Usul Haricinde Aranamayacağı - Avukatlık Mesleğinin Mensubu Olanın, Müvekkilinin Eşinin Önünde Eşya Aramasına Maruz Kalmasının Meslek Onurunu Zedelediği - Meydana Gelen Üzüntüsünün Karşılanabilmesi Maksadıyla Sebepsiz Zenginleşmeye Yol Açmayacak Miktarda, Olayın Ağırlığı, Gerçekleşme Biçimi, Psikolojik...

Devamını Oku

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VE BU NEDENLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBEDEREK (YAZILI) DELİL BAŞLANGICINA DÖNÜŞEN BONODAKİ VADE TARİHİNİN; TEMEL İLİŞKİYE DAYANILARAK YAPILAN BİR TAKİP VEYA AÇILAN BİR DAVADA TEMERRÜDE ESAS ALINAMAYACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2019/1 Karar Numarası: 2019/8 Karar Tarihi: 25.12.2019 ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VE BU NEDENLE KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBEDEREK (YAZILI) DELİL BAŞLANGICINA DÖNÜŞEN BONODAKİ VADE TARİHİNİN; TEMEL İLİŞKİYE DAYANILARAK YAPILAN BİR TAKİP VEYA AÇILAN BİR DAVADA TEMERRÜDE ESAS ALINAMAYACAĞI - Temel Borç İlişkisinin Taraflarından Birinin Bir Bono Düzenleyip Lehtara Vermesiyle Taraflar Arasında Kambiyo Hukukuna Dayalı İkinci Bir Borç İlişkisinin Doğduğu - Bono Üzerinde Yer Alan Vadenin, Taraflar Arasındaki Temel Borç İlişkisinin Vadesi Değil, Kambiyo Hukukuna Dayalı Borç İlişkisinin Vadesi Olduğu - Zira Zamanaşımına Uğrayarak Kambiyo Senedi Vasfı Kaybedildikten Sonra Bonodaki Vade Tarihinin, Taraflar Arasındaki Temel İlişki Kapsamında Birlikte Tespit Edildiğinden...

Devamını Oku

DANIŞTAY 10. DAİRESİ 2016/16015 ESAS 2020/2595 KARAR SAYILI KARARI İLE AYASOFYA’NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

DANIŞTAY 10. DAİRE Esas Numarası: 2016/16015 Karar Numarası: 2020/2595 Karar Tarihi: 02.07.2020 AYASOFYA’NIN YENİDEN İBADETE AÇILMASI AMACIYLA YAPILAN BAŞVURUNUN VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE REDDİNE YÖNELİK İŞLEMİN DAYANAĞI OLAN AYASOFYA CAMİİ'NİN MÜZEYE ÇEVRİLMESİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – Ayasofya'nın, Özel Hukuk Tüzel Kişiliğini Haiz Mazbut Vakıf Niteliğindeki Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın Mülkiyetinde Olduğu - Ayasofya’nın, Vakfedenin İradesi Gereği Sürekli Şekilde Cami Olarak Kullanılması İçin Toplumun Hizmetine Sunulduğu - Bedelsiz Olarak Kamunun İstifadesine Terk Edilmesi Yönüyle Hayrat Taşınmaz Niteliği Taşıdığı - Tapu Belgesinde De Cami Vasfı İle Tescilli Bulunduğu - Vakıf Senedinin, Hukuk Kuralı Etki, Değer Ve Gücünde Olduğu - Vakfedilen Taşınmazın Vakıf...

Devamını Oku

YÜKLENİCİLER ALEYHİNE AÇILAN RÜCU DAVALARINDA AYRI SÖZLEŞMELERLE HİZMET İFA EDEN YÜKLENİCİLER MECBURİ DAVA ARKADAŞI DEĞİLDİR

YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/764 Karar Numarası: 2020/923 Karar Tarihi: 12.02.2020 GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK İSTEMİ - Hizmet Alım Sözleşmelerinin İhale Şartları İle Belirlenen İşin Sözleşmede Kararlaştırılan Bedel İle Yapılmasının Üstlenildiği - Bu Sözleşme Türünde Yüklenicinin Edimi, Hizmetin Kendi İşçisi İle Yerine Getirilmesi, İşverenin Edimi İse Sözleşme Bedelinin Ödenmesi Olduğu - Sözleşme Kapsamında Yapılması Gereken İşin Yüklenici İşçisi Tarafından Yerine Getirileceği - Yükleniciler Aleyhine Açılan Rücu Davalarında Ayrı Sözleşmelerle Hizmet İfa Eden Yüklenicilerin Mecburi Dava Arkadaşı Olmadığı - Borçtan Müteselsilen Sorumlu Olacaklarına İlişkin Kanun Hükmü veya Sözleşme Bulunmadığı - Alacak Davalarında Her Davalı Aleyhine Ayrı Tahsil Hükmü Kurulması Gerektiği -...

Devamını Oku

SALGIN HASTALIK NEDENİYLE KARANTİNA UYGULAMASI İŞÇİYİ ÇALIŞMAKTAN ALIKOYAN HAKLI BİR NEDENDİR

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2016/9116 Karar Numarası: 2019/16141 Karar Tarihi: 18.09.2019 SALGIN HASTALIK NEDENİYLE KARANTİNA UYGULAMASININ İŞÇİYİ ÇALIŞMAKTAN ALIKOYAN HAKLI BİR NEDEN OLDUĞU - İşçiyi İşyerinde Bir Haftadan Fazla Süre İle Çalışmaktan Alıkoyan Zorlayıcı Bir Sebebin Ortaya Çıkması Halinde, İşverenin Derhal Fesih Hakkının Olduğu - İşçiyi Çalışmaktan Alıkoyan Nedenlerin İşçinin Çevresinde Meydana Gelmesi Gerektiği - İşyerinden Kaynaklanan ve Çalışmayı Önleyen Nedenlerin Bu Kapsama Girmeyeceği - İşyerinin Kapatılmasının Zorlayıcı Neden Sayılmayacağı - Sel, Kar, Deprem Gibi Doğal Olaylar Nedeniyle Ulaşımın Kesilmesi, Salgın Hastalık Sebebiyle Karantina Uygulaması Gibi Durumların Zorlayıcı Neden Olduğu İŞÇİYİ İŞYERİNDE ÇALIŞMAKTAN ALIKOYAN ZORLAYICI SEBEPLE İŞ AKDİNİN FESHİ - İşçiyi İşyerinde Bir Haftadan...

Devamını Oku

AVUKATA TEBLİGATIN ELEKTRONİK YOLLA YAPILMASI ZORUNLU OLDUĞUNDAN POSTA YOLU İLE YAPILAN TEBLİGAT YOK HÜKMÜNDEDİR

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/13554 Karar Numarası: 2019/18558 Karar Tarihi: 26.12.2019 AVUKATA TEBLİGATIN ELEKTRONİK YOLLA YAPILMASI ZORUNLU OLDUĞUNDAN POSTA YOLU İLE YAPILAN TEBLİGATIN YOK HÜKMÜNDE OLDUĞU - Borçlu Vekilinin Yüzüne Karşı Tefhimden İtibaren 10 Gün İçinde İstinaf Kanun Yolu Açık Olmak Üzere Karar Verildiği - 02/04/2019 Tarihinde Borçlu Vekili Tarafından Süre Tutum Dilekçesi Sunulduğu - Gerekçeli Kararın Borçlu Vekiline Posta Yolu İle 08/05/2019 Tarihinde Tebliğ Edildiği - Gerekçeli İstinaf Dilekçesinin, Posta Yolu İle Yapılan Tebliğe Göre 10 Günlük Süre Geçtikten Sonra Sunulduğu - Tebligat Yapılan Kişinin Avukat Olduğu Nazara Alındığında, Tebligatın Elektronik Yolla Yapılmasının Zorunlu Olduğu - Posta Yolu İle Yapılan Tebligatın Yok...

Devamını Oku